Sibelius-Akatemia

Lyhyesti

- Suomen ainoa musiikkikorkeakoulu

- Kouluttaa itsenäiseen työhön kykeneviä taiteilijoita, pedagogeja ja musiikin asiantuntijoita

- Kaikki opiskelijat suorittavat ensin alemman korkeakoulututkinnon (musiikin kandidaatti, 3 vuotta) ja jatkavat vasta sen jälkeen ylempään korkeakoulututkintoon (musiikin maisteri, 2,5 vuotta)

- Koulutus sisältää runsaasti vaihtoehtoja ja mahdollisuuksia

- Opiskelijaksi pyrkivältä vaaditaan ylioppilastutkinto tai vastaava sekä riittävät musiikilliset valmiudet alalle

- Opiskelijat otetaan Akatemiaan valintakokeiden kautta

>> Katso tarkempi kuvaus

powered by eMedia