Ammattikorkeakoulut


Lyhyesti

- Koulutustarjonta on sisällöltään työelämäkeskeistä ja käytännönläheistä

- Tutkinnot Suomessa ovat musiikkipedagogi, muusikko ja tanssinopettaja

- Tutkintojen laajuus on 240 -270 opintopistettä ja säännönmukainen opintoaika 4-4,5 vuotta

- Hakijoilta vaaditaan yleisen korkeakoulukelpoisuuden antava koulutus ja musiikkiopiston oppimäärää vastaavat tiedot ja taidot

- Kouluissa on eroja opetuksen sisällön ja painotusten suhteen

 - Ylempään amk- tutkintoon vaaditaan pohjaksi amk-tutkinto ja 3 vuotta työkokemusta

- Ylemmän amk-tutkinnon laajuus on 60 op, ja kesto 1 vuosi

>> Katso tarkempi kuvaus

powered by eMedia