Koulujen musiikinopetus


Lyhyesti

- Vuosiluokilla 1–4 musiikinopetuksessa on keskeistä oppilaiden musiikillisen ilmaisun kehittäminen leikinomaisessa ja kokonaisvaltaisessa toiminnassa

- 5.–9. luokkien musiikinopetuksessa jäsennetään musiikillista maailmaa ja musiikillisia kokemuksia sekä opitaan käyttämään musiikin käsitteitä ja merkintöjä musiikin kuuntelun ja musisoinnin yhteydessä

- Lukion musiikinopetuksen keskeisiä sisältöjä on musiikin tuottaminen – laulaminen, soittaminen ja musiikillinen keksintä – ja kuunteleminen

>> Katso tarkempi kuvaus

powered by eMedia