Musiikkiopistot

Lyhesti

- Antaa tavoitteellista tasolta toiselle etenevää soiton- tai laulunopetusta taiteen perusopetuksen musiikin laajan oppimäärän mukaisesti (avoin/yleinen osasto = yleinen oppimäärä)

- Opetus on pääasiassa klassispainotteista, mutta useissa opistoissa on myös pop/jazz- tai kansanmusiikkiopetusta

- Opetusaineina voivat olla kaikki orkesteri- ja bändisoittimet sekä laulu, harmonikka, kantele, harppu ja tietenkin myös piano

- Opetus annetaan pääasiassa yksityistunteina

- Opinnot aloitetaan yleensä soittimesta riippuen joko kun aloitetaan yleiskoulu (viulu, piano) tai vähän vanhempina (fagotin, tuuban tai laulun opinnot voi aloittaa hyvinkin 15-20 -vuotiaana)

- Lisäksi opintoihin kuuluu joko orkestereissa tai kuoroissa musisointi ja musiikin perusteiden opinnot

- Oppilaaksi pääsee yleensä vain valintakokeen kautta

- Lukukausimaksut vaihtelevat noin 100 - 450 euron välillä

- Kokonaisuuden suorittamisesta saa päättötodistuksen, joka suoritetun ylioppilastutkinnon kanssa antavat kelpoisuuden hakeutua kaikkiin korkeakouluopetusta antaviin oppilaitoksiin

>> Katso tarkempi kuvaus

powered by eMedia