Yliopistot

Lyhyesti

- Yliopistoissa on mahdollista opiskella sivu- tai pääaineena musiikkitiedettä, -kasvatusta sekä -terapiaa

- Musiikkitieteen opintojen tarkoituksena on tutustuttaa opiskelija erilaisiin musiikillisiin traditioihin, kehittää hänen kykyään ymmärtää musiikin tekemisen, kokemisen ja käsittämisen perusteita sekä luoda valmiuksia musiikin tieteelliseen tutkimiseen

- Musiikkikasvatuksen koulutusohjelmassa kehitetään monipuolista muusikkoutta ja musiikinopettajuutta sekä tutkitaan opettamisen ja oppimisen monia muotoja ja mahdollisuuksia

- Musiikkiterapian opinnoissa perehdytään mm. musiikkiterapian sovellutusalueisiin, käytäntöihin ja teoriaan

- Teknillisessä korkeakoulussa on Suomen ainoa akustiikan ja äänenkäsittelytekniikan laboratorio

>> Katso tarkempi kuvaus

powered by eMedia