Musiikkiopistot

(Tämä osuus tullaan päivittämään syksyllä 2017, kun uudet opetussuunnitelmat tulevat voimaan)


Yleistä

Saksofonisti

Musiikkiopistot antavat taiteen perusopetuksen laajan oppimäärän mukaista opetusta. Taiteen perusopetuksen musiikin laajan oppimäärän tavoitteena on luoda edellytyksiä hyvän musiikkisuhteen syntymiselle ja musiikin elinikäiselle harrastamiselle sekä antaa valmiuksia musiikkialan ammattiopintoihin. Laajan oppimäärän mukaista opetusta annetaan musiikkiopistoissa, konservatorioissa ja Sibelius-Akatemian nuorisokoulutuksessa. Musiikin laaja oppimäärä jakautuu musiikin perustason ja musiikkiopistotason opintoihin. Lisäksi monissa musiikkiopistoissa järjestetään varhaisiän musiikkikasvatusta musiikkileikkikoulun ja soitinvalmennuksen muodossa.

Musiikin perustasolla opiskellaan pääaineena jotain instrumenttia tai äänenmurroksen jälkeen myös laulua. Lisäksi opintoihin kuuluu yhteismusisointia ja musiikin perusteita, jotka muodostavat perustan soittotaidon kehittymiselle. Musiikkioppilaitoksissa noudatetaan pääosin Suomen musiikkioppilaitosten liiton antamia ohjeita instrumenttiopintojen tasosuorituksista.  Pääaineesta riippuen musiikin perustasolla tehdään 2 tai 3 tasosuoritusta, musiikkiopistotasolla yksi. Musiikin perustason päättötodistukseen vaditaan tasosuoritus 3 (tai muu vastaava päättösuoritus) solistisessa pääaineessa, musiikin perusteiden päättösuoritus sekä merkintä osallistumisesta yhteismusisointiin.  

Musiikin perustason jälkeen oppilas voi edelleen jatkaa musiikin harrastamista ja opiskelua musiikkiopistotasolla. Musiikkiopistotason instrumenttiopinnoissa oppilas omaksuu vähitellen laajempia musiikillisia kokonaisuuksia ja syventää kykyään luovaan ilmaisuun musiikin keinoin.  Musiikin välityksellä tapahtuva vuorovaikuttaminen vahvistuu ja voimistuu. Myös yhteismusisointia ja musiikin perusteita opiskellaan edelleen.

Musiikkiopistotason päättötodistus on samalla todistus koko musiikin laajan oppimäärän suorittamisesta. Todistus on merkittävä pyrittäessä musiikin ammatillisiin opintoihin ja sillä on lisäpisteiksi asti painoarvoa tiettyjen yliopisto-opintojenkin kohdalla. Musiikkiopistotason päättötodistus tai vastaavat tiedot ja taidot sekä suoritettu ylioppilastutkinto antavat kelpoisuuden hakeutua kaikkiin korkeakouluopetusta antaviin oppilaitoksiin.

Oppilaaksi ottaminen

Musiikkioppilaitokset ottavat uusia oppilaita pääasiassa kerran vuodessa. Oppilaaksi pääsee yleensä vain valintakokeen kautta, ja kokeet järjestetään tavallisimmin touko-kesäkuussa. Kukin oppilaitos päättää kokeiden sisällön ja ajankohdan itsenäisesti. Sanomalehdissä, käytettävissä olevilla ilmoitustauluilla jne. ilmoitetaan, miten kokeisiin ilmoittaudutaan, osallistutaan ja miten niihin valmistaudutaan.

Pyrkijän kykyjä ottaa vastaan musiikinopetusta tutkitaan testein, jotka liittyvät esim. sävelkorkeuden ja -keston erottamiskykyyn sekä musiikkimuistiin. Useimmissa oppilaitoksissa pyrkijä antaa laulunäytteen. Mikäli pyrkijä on saanut jo jonkin soittimen opetusta tai hän on soittimen käytössä harjaantunut, häntä pyydetään antamaan osaamisestaan näyte. Valintakokeisiin voi liittyä pyrkijöiden ja mahdollisesti heidän vanhempiensa haastattelu, jossa selvitetään motivaatiota ja käytännön edellytyksiä musiikin harrastamiseen.

Musiikkiopistoon pyrkiessä on hyvä muistaa, että niiden toiminnoissa yhteismusisoiminen koetaan pääaineen opintojen ohella erittäin tärkeäksi. Tämä heijastuu myös valintakokeisiin. Mikäli mielessä ei vielä ole jotain tiettyä soitinta, kannattaa kysyä oppilaitoksen toimistosta, minkä soittimen oppilaita kaivataan. Mikäli valintakokeissa ei ensimmäisellä kerralla onnistu, kannattaa yrittää uudelleen. Varsinkin kovin nuorille pyrkijöille saattaa käydä niin, että jokin ulkoinen häiriötekijä haittaa keskittymistä, jolloin koe ei onnistu edellytyksiä vastaavalla tavalla. Musiikilliset taidot harjaantuvat käytännössä koko ajan, joten parasta valmistautumista valintakokeeseen on laulaa ja soittaa mahdollisimman paljon!

Lukukausimaksut

Musiikkiopistossa lukukausimaksujen osuus on keskimäärin 17 % opetuksesta aiheutuvista menoista. Haarukka on musiikkiopistonkin maksuissa leveä. Maksut vaihtelevat noin 100 - 450 euron välillä. Kalleinta opiskelu on pääkaupunkiseudun yksityisissä oppilaitoksissa, halvimmat maksut löytyvät valtionosuutta saavista kunnallisista oppilaitoksista.

powered by eMedia